Истражување на јавното мислење – АВГУСТ, 2022

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографија

 

 

 

 

 

 

 

Методологија

 

 

 

 

 

 

 

 

За која листа на Советници од политичките партии и независните листи ке гласате  на 20 Август

 

 

 

 

 

 

 

 

Доколку парламентарни избори се одржуваат утре, за која партија политичка партија би гласале?

 

 

 

 

 

 

 

 

Во кој од лидерите на политичките партии имате најголема доверба