ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ

Истражување на јавното мислење на тема: Предвремени парламентарни избори што ќе се одржат на 15 јули

Јуни, 2020

Read more

Дали имате доверба во државните институции

  

Општо земено дали би рекле дека работите  во Република Северна Македонија сe одвиваат во правилна или во погрешна насока

Која од политичките партии сметате дека досега води подобра кампања

Колкава веројатноста да не излезете на гласање поради коронавирусот на 15 јули

Колку е веројатно  ќе излезете да гласате на 15 јули

За кого од носителите на кандидатски листи ќе гласате
Изборна единица 1

За кого од носителите на кандидатски листи ќе гласате
Изборна единица 2

За кого од носителите на кандидатски листи ќе гласате
Изборна единица 3

За кого од носителите на кандидатски листи ќе гласате
Изборна единица 4

За кого од носителите на кандидатски листи ќе гласате
Изборна единица 5

За кого од носителите на кандидатски листи ќе гласате
Изборна единица 6

За која политичка партија би гласале на 15 јули
Сите  изборни единици

За која политичка партија би гласале на 15 јули
 
Изборна единица бр 1

За која политичка партија би гласале на 15 јули
 
Изборна единица бр 2

За која политичка партија би гласале на 15 јули
 
Изборна единица бр 3

За која политичка партија би гласале на 15 јули
 
Изборна единица бр 4

За која политичка партија би гласале на 15 јули
 
Изборна единица бр 5

За која политичка партија би гласале на 15 јули
 
Изборна единица бр 6

Во кој од лидерите на политичките партии имате најголема доверба
 Сите изборни единици

1 Janar, 2021

Резултати од сите изборни единици

Центарот за политички истражувања и комуникација спроведе анкета во пресрет на предвремените парламентарни избори закажани на 15 јули. Се работи за анкета направена врз 1381 испитаник […]