Анкета-Март 2024

Презентација на  резултати 

 

 

Резултатите од спроведената анкета, заедно со обработката на податоците се презентирани подолу:

 

 

1. За која политичка партија или коалиција би гласале на Парламентарните Избори на 8 Мај?

 

 

2. За кој од  Претседателските кандидати би гласале на Претседателските Избори на 24 Април?

 

 

 

 

  • Анкетата е спроведена од Центарот за политички истражувања и комуникации (CRPC), во соработка со Здружението за новинарство, информирање, комуникации и маркетинг услуги “Глас на вистината”.

 

  • Анкетата е спроведена телефонски во периодот од 4 до 7 март 2024 година, со 1085 испитаници избрани според случаен метод.

 

  • Истражувањето е спроведено на ниво на цела територија на Република Северна Македонија, а запазени се етничкиот состав, бројот на гласачи, полот, возраста,стручната подготовка, степенот на образование и географската распределба.

 

  • Маргина на грешка +-3,0%.

 

 

www.crpc.mk. /  info@crpc.mk


 

 

 

Оглас: ТЕРЕНСКИ АНКЕТАРИ / ТЕЛЕФОНСКИ АНКЕТАРИ

 

 

Центарот за истражување и политичка комуникација  (ЦИПК) има потреба од ангажирање на 10 (десет) анкетари кои би биле хонорарно ангажирани за спроведување  на телефонски и  теренски истражувања, по веќе структуриран прашалник во текот на месец март / април 2024 година.

Теренските  истражувања вклучуваат анкетирање на граѓани, лице во лице, по случаен метод со однапред утврдена методологија.

Работата е погодна за личности кои сакаат да се во движење, динамични и со одлични комуникациски вештини.

Претходно искуство со спроведување интервјуа или друг вид теренска работа со анкети е добредојдено, но не е задолжително.

Селектираните кандидати ќе добијат обука од страна на (ЦИПК)

 

Кандидатите треба да имаат сериозен и одговорен пристап кон работата и да се стремат да ги запазат зададените рокови и упатства.

 

Времетраењето на ангажманот е еден месец, а се плаќа според сработени анкети. Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следниве услови:

 

  • Завршено средно или високо образование
  • Основно познавање на (MS Windows XP,MS Word,Internet,MS Excel)
  • Добри комуникациски вештини
  • Флексибилно работно време

Потребни документи за аплицирање:

  • CV (работна биографија)

Сите заинтересирани кандидати можат да ги достават документите по електронски пат на е-mail: info@crpc.mk

Краен рок за пријавување:

28/02/2024