Search for:

Контакт

Центар за истражување и политичка комуникација (ЦИПК)

П. ФАХ
Mk-1200 Тетово,  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Телефон: +38944330777

e-пошта: info@crpc.eu

ОДДЕЛ ЗА СТРАТЕГИСКИ СТУДИИ

Раководител на правно одделение

Мр. сци. Алил ФЕТАИ

Tel: +38970912415
e-пошта: fetai@crpc.eu

ОДДЕЛ ЗА МАРКЕТИНГ

 

 

Contact Us

First

Last

 

 

 

 

 

HELP DESK 24H/7

If you have any questions, order a free conversation with our consultant

Send a request